Geschiedenis

Wanneer burgemeester Mr. J.N. Scholten op vrijdagochtend 15 september 1967 de officiële opening verricht van de Giessense Jaarmarkt, wordt een aloude traditie na ruim 33 jaar in ere hersteld. Vroeger werden de jaarmarkten altijd op 3 juli gehouden (veemarkt), gevold door de feestelijkheden op 4 juli. Op één van die datums, het was 4 juli 1934 overleed Prins Hendrik, waarop de feestelijkheden werden afgelast. Dit betekende het definitieve einden van de toenmalige jaarmarkt in Giessen. Waarom? Daar heeft men nooit een verklaring voor kunnen vinden, maar de activiteiten kwamen op een dood spoor te staan. Het heeft tot 1967 moeten duren eer een ondernemende commissie tot de conclusie kwam dat de jaarmarkt in ere hersteld moest worden.

Toch moest er eerst iets abnormaals gebeuren om de jaarmarkt na 33 jaar weer tot stand te laten komen. Het was een mooie meidag in 1966 toen bij de Fa. G. Hak een koe kwam aanlopen waarvan de eigenaar onbekend was. Nadat men haar enkelel maanden had geweid en door middel van advertenties in allerlei bladen getracht werd de herkomst van het dier terug te vinden besloot het gemeentebestuur op een gegeven moment het dier te verkopen. In aanwezigheid van de notaris vond deze verkoping op 22 oktober 1966 plaats in het gemeentehuis van Giessen, waarvoor een overweldigende belangstelling bestond. Nadat burgemeester Scholten de koe voor fl. 300,- had ingezet, werd de heer E. Lievaart uit Rijswijk eigenaar van het beest voor de prijs van fl. 1.075,-. Door deze verkoping kwamen de herinneringen uit vroegere jaren weer boven. De koppen werden bij elkaar gestoken en iedereen was het er over een dat Giessen weer een jaarmarkt moest organiseren. De heer J. Westerlaken, de eeste voorzitter van de commissie, en destijds raadlid van de gemeente Giessen, bracht de plannen in de eerst volgende raadsvergadering naar voren en vond daarbij de volledige steun van het college en de overige raadsleden. In versneld tempo werd het één en ander geregeld, met het resultaat dat op 31 januari 1967 de commissie werd ingesteld bestaande uit de heren J. Westerlaken (voorzitter), J.W. Schreuders (secretaris), en de leden A.M. Schaap, J. van Tilborg, P. Kant, A.J. van Tilborg, Joh van Tilborg en N.G.J. van Vugt.

Ondanks de korte voorbereidingstijd wist de commissie door haar energieke aanpak in haar werk te slagen. Tijdens de eerste jaarmarkt stonden er 37 kramen opgesteld waarbij alle denkbare branches vertegenwoordigd waren. De standhouders waren afkomstig uit geheel Nederland. Tijdens de markt stond er een groot Lunapark (Men noemt dat tegenwoordig kermis.) opgesteld. Naast de markt werd er op vrijdagochtend een paarden- pony- en kleinveemarkt georganiseerd. Ook werd door het organiserend comité een bierglas uitgedeeld aan de standhouders. Op het bierglas stond het wapen van Giessen alsmede de inscriptie: "Giessen 15 en 16 september 1967".

Nu, vele jaren later is de markt uitgegroeid tot één van de grootste regionale evenementen. De markt is met z'n 140 standplaatsen en grote variëteit van koopwaar een grote trekpleister geworden. Naast de gezelige markt zijn het vooral de tradities die de markt zijn bekendheid geven. Daarbij zijn alle evenementen gratis te bezoeken.